ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ และราคาแผงโซล่าเซลล์ 1000w

แผงโซล่าเซลล์ รู้หรือไม่ว่าไม่ได้มีเพียงแค่ชนิดเดียว แต่แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ระบบโซล่าเซลล์เป็นการนำเอาแผงโซล่าเซลล์ แต่ละแผงมาต่อรวมกันเป็นแผงเดียว เพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น ไฟฟ้าที่ได้นั้นเป็นกระแสตรง DC หากต้องการแปลงจากกระแสตรงให้กลายเป็นกระสลับ AC ต้องใช้อินเวอร์เตอร์ แผงโซล่าเซลล์ แต่ละแผงมีกำลังโวลต์แตกต่างกันออกไป วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับแผงโซล่าเซลล์ให้มากขึ้น พร้อมทั้งไขข้อสงสัยราคาแผงโซล่าเซลล์ 1000w เท่าไหร่ เพราะแผงโซล่าเซลล์ 1000w ได้รับความนิยมอย่างมาก

แผงโซล่าเซลล์ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 ชนิดได้แก่

1.แผงโซล่าเซลล์โมโนคริสตัลไลน์

แผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้ผลิตจากผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมมุมตัดทั้งสี่มุมและสังเกตได้ง่ายๆ เลยแผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้จะมีสีเข้ม  แผงโซล่าเซลล์โมโนคริสตัลไลน์ได้รับความนิยมสูงเพราะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย15-20% มีอายุการใช้งานยาวนาน คุ้มค่าประมาณ 25 ปี สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากแม้อยู่ในพื้นที่แสงน้อย

2.แผงโซล่าเซลล์โพลีคริสตัลไลน์

แผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้ทำจากผลึกซิลิคอน รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไม่มีการตัดมุม สีของแผงจะออกสีน้ำเงิน ไม่เข้มมาก แผงโซล่าเซลล์โพลีคริสตัลไลน์ใช้ซิลิคอนน้อยกว่าโมโนฯ ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย13-16%   แต่มีประสิทธิภาพต่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูง

3.แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง

แผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้นำสารที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้ามาฉาบเป็นชั้นหรือฟิล์มหลายๆ ชั้น ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 7-13%  ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพต่ำ แต่มีราคาถูกที่สุด

เมื่อได้รู้แล้วว่าแผงโซล่าเซลล์ มีกี่ชนิด แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร ทีนี้ก็มาถึงราคาแผงโซล่าเซลล์ 1000w ที่หลายคนสงสัย แผงโซล่าเซลล์ 1000w เริ่มต้นที่ราคาหลักพันขึ้นไปจนถึงหลักหมื่น หากซื้อเฉพาะแผง ราคาไม่ถึงหมื่น แต่ถ้าซื้อยกชุดประกอบได้ด้วย แผงโซล่าเซลล์ เครื่องควบคุมการชาร์จ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์ และแบตเตอรี่ ราคาประมาณ 20,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ ราคาแผงโซล่าเซลล์ 1000w จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ราคาแผงโซล่าเซลล์ 1000w อาจขึ้นอยู่กับชนิดของแผง หากเป็นแผงโซล่าเซลล์โมโนคริสตัลไลน์ ราคาจะแพง นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วย การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ไม่ว่าติดตั้งขนาดเท่าไหร่ การติดตั้ง ควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญโดยเฉพาะ เพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพมากที่สุด คุ้มค่าต่อการใช้งาน

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ในโรงงาน ต้องตรวจเช็คอะไรบ้าง

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีในโรงงานอุตสาหกรรม ถือว่ามีความจำเป็นมากเป็นไปตามกฎกระทรวง ที่ได้กำหนดมาตรการด้วยความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน คือ การตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์หรือเก็บข้อมูล เก็บสถิติ เพื่อประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาด้านความปลอดภัย ซึ่งผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี โดยหลักๆ สามารถแบ่งการตรวจสอบออกเป็น 2 ส่วน คือ การตรวจสอบทั่วไปและการตรวจสอบตัวอุปกรณ์แต่ละรายการ

1.การตรวจสอบทั่วไป

การตรวจสอบทั่วไปเป็นการตรวจสอบสภาพทั่วไปของระบบไฟฟ้าในโรงงาน โดยผู้ตรวจสอบต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบไฟฟ้าหรือมีความชำนาญโดยตรงและมีการป้องกันอย่างดีในระหว่างการตรวจสอบหรือป้องกันอย่างเหมาะสม ต้องสัมผัสส่วนต่างๆ ของระบบไฟฟ้าได้อย่างมั่นใจ สำหรับการตรวจสอบทั่วไป เช่น ตรวจสอบสายไฟ จุดต่อสายหรือขั้วต่อ เซอรร์กิตเบรกเกอร์ การระบายอากาศในห้องไฟฟ้า แบตเตอรี่ การระบายอากาศและท่อไอเสียสำหรับห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น

2.การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อหาข้อบกพร่อง การเสื่อมสภาพ หรือความผิดปกติต่างๆ ต้องบันทึกค่าผลการตรวจและนำมาวิเคราะห์ผล เพื่อหาวิธีการป้องกันแก้ไข สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องตรวจสอบ มีดังนี้

  • ตู้เมนสวิตช์

เช่น ตรวจสอบสภาพสายดิน ตรวจสอบฝุ่น หยากไย่ โดยรอบๆ ตู้ ตรวจสอบว่ามีการวางวัสดุติดไฟใกล้กับตู้เมนสวิตช์หรือไม่ ฯลฯ

  • หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

เช่น ตรวจสอบถังหม้อแปลง สารดูดความชื้น ป้ายเตือนอันตราย เสาหม้อแปลง การต่อลงดินของส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่ง ทำการปรับปรุง ซ่อมแซมแก้ไข ฯลฯ

  • แผงย่อย

ตรวจสอบทั้งบริเวณการติดตั้งและพื้นที่ทั่วไป พื้นที่ที่มีสารไวไฟ ระบบต่อลงดิน ฯลฯ

  • โคมไฟ หลอดไฟ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างอื่นๆ

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีต้องตรวจสอบระบบแสงสว่างด้วย เช่น พื้นที่ติดตั้ง สภาพอุปกรณ์และการต่อสาย บริเวณโดยรอบของอุปกรณ์ ฯลฯ หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบแก้ไข ปรับปรุงหรือซ่อมแซมโดยเร็ว

  • สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์อื่นๆ อาจตรวจสอบเฉพาะพื้นที่ เช่น พื้นที่อันตรายหรือพื้นที่จัดเก็บสิ่งของ วัสดุต่างๆ ที่ติดไฟง่าย เป็นต้น

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี อำนวยความสะดวกสบายให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ บริการครบวงจร เช่น ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าโรงงาน บำรุงรักษาตู้ MDB ตู้ DB ตรวจสอบสายดิน ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร ตึก หรือบ้านเรือนทั่วไป โดยวิศวกรมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความชำนาญ โดยหน่วยงานดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล และได้รับมาตรฐาน ISO 9001

ทั้งหมดนี้ ก็คือ  การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง หวังว่าคุณคงเข้าใจมากขึ้น การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีนอกจากจะต้องทำเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดต่างๆ แล้ว ก็ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานด้วย

วิธีเลือกรถเช่า เชียงราย

เมื่อเราสำรวจความต้องการของตลาดในปัจจุบันนี้ เราจะพบว่าการซื้อรถดูจะเป็นความสนใจลำดับรองๆ ลงไป เพราะว่าภาระหน้าที่ของหลาย ๆ คนไปตกอยู่กับการผ่อนบ้าน ประกอบกับรายได้ในช่วงนี้เองก็ไม่แน่นอนอีกด้วย จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่บางคนจะเลือกเช่ารถมากกว่าการซื้อรถ ยิ่งหากว่าไปต่างจังหวัดด้วยแล้ว ก็ยิ่งต้องเช่ารถมากขึ้นไปอีก จริงอยู่แม้ว่าการท่องเที่ยวนปัจจุบันจะค่อนข้างฝืดเคืองเนื่องจากผู้คนไม่มีกำลังซื้อ แต่จะทำอย่างไรหากว่าเราจำเป็นจะต้องมองหา รถเช่า เชียงรายโดยหลักการเลือกรถเช่า เชียงรายมีดังต่อไปนี้

1.เลือกรถเช่า เชียงรายที่มีความเหมาะสม

สำหรับหลักเกณฑ์แรกที่หลายๆ คนควรรู้ก็คือ คุณควรจะเลือกรถที่มีความเหมาะสมในการขับขี่เป็นหลัก อย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าถนนหนทางในเชียงรายส่วนมาก จะเป็นถนนที่คดเคี้ยว และโค้งปริมาณมาก หากว่าเราไม่สามารถเลือกรถที่ตอบโจทย์ในข้อนี้ได้แล้ว ก็อาจจะทำให้เรานั้นเกิดอันตรายได้ในขณะขับขี่อีกด้วย

2.สภาพรถโดยรวม

สำหรับสภาพรถโดยรวม ถือเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาไม่แพ้กัน เพราะว่าสภาพรถโดยรวมนั้นจะเป็นสิ่งที่เจ้าของบริษัทเช่าสามารถยึดเงินประกันเราภายหลังได้ เช่นมีรอยขีดข่วนหรือไม่ อย่างไร มีรอยยางมะตอยหรือไม่ บางกรณีหากว่ามีรอยบุบมายิ่งเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นไปอีก เพราะว่ารถเช่าอาจจะเคยไปเจออุบัติเหตุอะไรมาก็ได้ และห้องเครื่องอาจเสียหาย ซึ่งหากว่าฝืนเช่าไปก็มีแต่จะทำให้เกิดอันตรายนั่นเอง

3.เลือกรถรุ่นที่เราชอบ

การเลือกรุ่นรถยนต์ที่เรานั้นถูกใจหรือชอบเป็นหลัก คือสิ่งที่เหมาะสมอย่างมาก เพราะว่าจะทำให้เราสามารถขับรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนเราควรได้รถยนต์ที่ตนเองถูกใจมาขับ ดีกว่าจะฝืนขับรถที่ขับไม่ถนัด หากเราพิจารณาดูแล้วจะพบว่ารถยนต์ส่วนใหญ่ มีระบบเกียร์สองแบบคือแบบแมนวล กับแบบออโตเมติก ซึ่งแต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าชอบแบบไหน ในกรณีของจังหวัดเชียงราย เราจะเห็นว่ามีโค้งมาก บางคนหากว่าขับเข้าโค้งหรือขึ้นลงเขาจะเน้นไปที่การใช้เกียร์ธรรมดา เพราะเชี่ยวชาญกว่า และมีแรงส่งของเครื่องยนต์มากกว่า เป็นต้น

และนี่ก็คือสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนเกี่ยวกับการเลือกรถเช่าเมื่อไปเที่ยวเชียงราย จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการเลือกรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพจะทำให้เราขับรถได้ราบรื่นและไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอีกด้วย

คุณสมบัติของบริษัทรับจดทะเบียนบริษัทที่ดี

ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ การจดทะเบียนบริษัทราคาก็จะต้องต่ำลงมาด้วย และแบ่งการจดทะเบียนบริษัทราคาที่หลากหลายมากขึ้น โยบางบริษัทลดอัตราค่าบริการลงมาถึง ครึ่งต่อครึ่ง แต่ราคาไม่ใช่ทุกคำตอบ การเลือกบริษัทที่มารับจดทะเบียนให้เรา จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเรามาดูกัน ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนบริษัทราคาสูง การจดทะเบียนบริษัทราคากลาง หรือการจดทะเบียนบริษัทราคาต่ำ อย่างไหนถึงเหมาะกับบริษัทของคุณ

1. ติดตามสถานะของของการจดทะเบียนอยู่เสมอ เนื่องจากมีความซับซ้อนยุ่งยากมาก การติดตามสถานะ และแจ้งต่อลูกค้าจึงมีความสำคัญมาก เพื่อให้ลูกค้ามีความสบายใจ และมั่นใจว่าทางบริษัทไม่ทิ้งกัน และทำให้รู้สึกว่า การจดทะเบียนบริษัท ราคานี้ เป็นราคาที่เหมาะสม

2. ส่งภาษีถูกต้องและได้รับเอกสารถูกต้อง ความถูกต้องในการจ่ายภาษีสำคัญที่สุดและละเอียดอ่อนมาก ในการสร้างความน่าเชื่อถือ

3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทที่ถูกต้อง การให้คำปรึกษาที่ดี จะยิ่งทำให้ลุกค้าลุกสึกมั่นใจในบริการ และมั่นใจว่า การจ่ายเงินเพื่อจดทะเบียนบริษัทราคานี้ ถูกต้องและคุ้มค่ามาก

4. ประสบกรณีในการทำงานด้านจดทะเบียน ประสบกรณีและความเชี่ยวชาญมีความสำคัญมาก เพราะจะทราบวิธีแก้ปัญหา และแนวทางดำเนินการให้การจดทะเบียนราบรื่นมากที่สุด

5. ให้ความสะดวกสบายและสามารถตอบทุกข้อสงสัยให้กับลูกค้า นี่คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากผู้ให้บริการ ทุกประเภท

6. ค่าบริการที่สมเหตุสมผล การจดทะเบียนบริษัทราคาที่ไม่สมเหตุสมผล ก้อาจจะทำให้เงินทุนของคุณต้องลดลงไป และไม่คุ้มค่า

7. โปรโมชั่น แน่นอน การจดทะเบียนบริษัทราคาทุกราคา จะมีแพคเกจของแถมมาเสมอ เราก็ต้องพิจารณาให้ดีว่า ของแถมที่ให้มานั้น มันเหมาะกับการธุรกิจ หรือการพัฒนาศักยภาพของเราเพื่อประกอบกิจการหรือไม่

8. บริการหลังการขาย ท่านยังสามารถติดต่อกับทางบริษัท เพื่อติดต่อสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจดทะเบียน ข้อกฎหมาย หรือความรู้ทางบัญชี ได้หรือไม่ อีกทั้งหากเกิดปัญหาภายหลังจากจตทะเบียนแล้ว บริษัทให้ความช่วยเหลืออย่างไร เป็นสิ่งที่สำคัญ

9. ที่อยู่บริษัท มีอยู่จริง และสามารถเดินทางไปหาได้หรือไม่ นี่คือความน่าเชื่อถือของบริษัท เพราะหากเราไม่สามารถค้นหาบริษัทได้ ก้มีความเป็นไปได้สูงว่าบริษัทรับจดทะเบียนนั้น ไม่มีอยู่จริง

10. ให้บริการอย่างรวดเร็ว ไม่มีปัญหาที่ไม่สมเหตุสมผล เพราะนั่นจะทำให้เรารู้ได้ว่า บริษัทนั้นมีความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ในด้านนี้มากน้อยแค่ไหน โยเราสามารถตรวจสอบได้จากการริวิวการทำงานของบริษัทนี้

          ทั้ง 10 ข้อนี้คือคุณสมบัติที่ดี ของบริษัทที่รับจะทะเบียนบริษัทให้แก่เรา ขอให้ใช้วิจารณญาณให้ดีในการเลือก เพราะนี่คือการเริ่มต้นการประกอบกิจการอันเป็นการสร้างอนาคตของเราต่อไป

ตัวอย่างอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมความชื้น ที่เราอาจจะยังไม่รู้

ความชื้นนั้นเป็นหนึ่งในปัญหาอย่างมากในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งบางทีนั้นหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือ แม้แต่ในห้องแลป เคมี ต่าง ๆ นั้นก็มีการใช้ ชุดควบคุมความชื้นด้วยเช่นกัน และ หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราอยากจะขอยกตัวอย่างในอุตสาหกรรมที่มีการใช้ ชุดควบคุมความชื้นกันดีกว่านะครับว่าจะมีอึตสาหกรรมอะไรบ้างที่มีการใช้งานชุดควบคุมความชื้นกันบ้าง

ห้องแลปเคมีต่าง ๆ

ในส่วนอุตสาหกรรมแรก ๆ เลยที่จะต้องมีการใช้ชุดควบคุมความชื้นไว้ภายใน้ห้อง และ จะต้องไม่ให้เกินกว่ามาตรฐานนั้นคือ ห้องแลปเคมีต่าง ๆ นั้นสำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าห้องแลป และ การใช้สารเคมีต่าง ๆ นั้นสารเคมีบางชนิดนั้นถ้าหากว่ามีการเจอกับความชื้นมากเกินไปนั้นอาจจะทำให้สารเคมีนั้นทำปฏิกิริยา และ อาจจะทำให้เกิดอันตรายเอาได้นะครับ ดังนั้นในอุตสาหกรรมเคมี และ ห้องแลปต่าง ๆ นั้นจะมีการควบคุมความชื้นอย่างมีมาตรฐานเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายเอาได้นะครับ

อุตสาหกรรมยา และ เวชภัณฑ์

ยานั้นถือว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่ายานั้นจะต้องมีการควบคุมทุก ๆ อย่างให้มีมาตรฐาน อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องในการควบคุมความชื้น แต่ว่ายังมีในเรื่อของมาตรฐานของการผสมด้วยนะครับ เพราะว่าเป็นของที่ต้องการมาตรฐานอย่างมากนะครับ ดังนั้นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สำคัญอย่างมากที่มีการควบคุมความชื้นนั้นคืออุตสาหกรรม ยา และ เวชภัณฑ์นั้นจะมีการควบคุมความชื้น อย่างมีมาตรฐานอย่างมากนะครับ

อุตสาหกรรมเกษตรกรรม

อีกหนึ่ง อุตสาหกรรมที่มีการใช้การควบคุมความชื้นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมนั้นคืออุตสาหกรรม เกษตรกรรมนั้นจะมีการควบคุมความชื้นในระดับที่มีมาตรฐานอย่างมากนะครับ  เพราะว่าบางครั้งการเจริญเติบโตของพืชพรรณต่าง ๆ นั้นจะต้องมีการควบคุมที่มีมาตรฐานอย่างมากเลยนะครับ  ซึ่งการเจริญโตของพืชพรรณนั้นมีผลต่อกำไรด้วยเช่นกัน และ ยังมีผลต่อคุณภาพของสินค้าด้วยนะครับดังนั้นจึงมีการควบคุมความชื้นเพื่อให้เกิดมาตรฐานก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมด้านอาหาร

อุตสาหกรรมอาหารนั้นถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมความชื้นอย่างสมบูรณ์เพราะว่าความชื้นนั้นมีผลต่ออายุของอาหารอย่างมากนะครับ ซึ่งในเรื่องของ อุตสาหกรรมอาหารนั้นจะต้องควบคุมความชื้นไว้ให้มีมาตรฐานอย่างมากนะครับ ซึ่งในเรื่องของการควบคุมมาตรฐานความชื้น และ ควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิด้วยนั้นคือ อุตสาหกรรมด้านอาหารนั้นจะมีการควบคุมอุณหภูมิ และ ความชื้นด้วยนะครับ

อุตสาหกรรมคลังสินค้า

อุตสาหกรรมคลังสินค้านั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการเก็บสินค้า อย่างเช่น  อุตสาหกรรมการเก็บสินค้าผลิตภัณฑ์ อาหาร และ ยา หรือ อุตสาหกรรมการเก็บสินค้าสุขภัณฑ์ และ การเก็บสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้เองก็จะต้องมีการควบคุมความชื้นอย่างมากเลยนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีการควบคุมความชื้นอาจจะทำให้สินค้าที่มีการเก็บนั้นมีปัญหา หรือ ไร้คุณภาพ และ อาจจะมีตำหนิได้นะครับ ดังนั้นจึงจะต้องมีการเก็บสินค้า และ มีการควบคุมความชื้นให้มีมาตรฐานอย่างมากนะครับ

ดังนั้นนี้เองจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับความชื้นซึ่งจะเห็นว่ามีหลากหลายอุตสาหกรรมที่ มีความเกี่ยวข้องกับความชื้นอย่างมากนะครับ จึงจะเห็นว่าเกือบจะทุกอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมความชื้นนะครับ

แผ่นพีวีซีใส พลาสติกชนิดนี้ มีดีอย่างไร

แผ่นพลาสติก PVC หรือ PVC Sheet เชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินหรือรู้จักกับพลาสติกชนิดนี้มาก่อน โดยพลาสติก PVC มีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ สามารถแปรเปลี่ยนสมบัติได้ด้วยการเติมสารปรุงแต่งชนิดต่างๆ ลงไป ยกตัวอย่าง เช่น Modifier , Plasticizer และ Fillers  เป็นต้น ปัจจุบันพลาสติก PVC นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไป PVC มักใช้อยู่ในรูปแบบของฟิล์ม ขวด และแผ่น

หลายท่านคงพอจะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของแผ่นพลาสติก PVC และอาจจะมองแผ่นพลาสติกพีวีซีในแง่ลบ เนื่องจากมีสารตกค้างของไวนิลคลอไรด์ ในอดีตที่ผ่านมา มีข่าวเกี่ยวกับพลาสติก PVC เกิดการตกค้างของสารชนิดดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งตับ แต่ในปัจจุบันนั้นด้วยวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และการผลิตในปัจจุบัน พร้อมทั้งเทคโนโลยีขั้นสูงทำให้สามารถผลิตพลาสติกพีวีซีที่มีสารไวนิลคลอไรด์ตกค้างน้อยที่สุด หรือน้อยกว่าหนึ่งส่วนในล้านส่วนส่งผลให้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก PVC นั้นมีความปลอดภัย โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร

แผ่นพลาสติก PVC สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารได้มากมาย ยกตัวอย่างเช่น ใช้ทำถาดหรือกล่องบรรจุอาหารสดใช้ทำขวดบรรจุน้ำมันพืช และขวดปรุงรสอาหารต่างๆ ใช้ทำฟิล์มยืด สำหรับห่อเนื้อสัตว์แช่แข็ง รวมถึงห่อผักและผลไม้ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้นแผ่น PVC ยังสามารถนำมาใช้ทำเป็นม่าน PVC ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารได้ด้วย

คุณสมบัติที่โดดเด่นของแผ่นพลาสติก PVC คือ สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 0-60 องศาเซลเซียส มีความแข็งแรงและสามารถคงรูปทรงได้ดี นอกจากนั้นยังสามารถรับน้ำหนักได้ดีด้วยเช่นเดียวกัน แผ่นพีวีซีมีคุณสมบัติในการทนทานต่อสารเคมีได้หลายชนิด ปัจจุบันมีการจำหน่ายแผ่น PVC ทั้งสีใสและสีเทา นอกจากแผ่น PVC จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์อาหารแล้ว ยังสามารถใช้กับถังสารเคมีที่มีความกัดกร่อนสูงได้ สาเหตุที่ทำให้แผ่น PVC ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่คุ้มค่าและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายทั้งในภาคของอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน

แผ่นพลาสติก PVC ใช้งานง่าย ทั้งการตัด เจาะรู ม้วน พับหรือการเชื่อม มีความทนทานและมีน้ำหนักที่เบา สำหรับขนาดมาตรฐานที่มีการจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันมีหลากหลายขนาด โดยมีความหนาที่นิยมใช้ตั้งแต่ 1-20 มิลลิเมตร ในขณะเดียวกันแผ่น PVC ก็มีทั้งชนิดแข็งและชนิดอ่อน ในส่วนแผ่นพลาสติกพีวีซีสีใส LDPE ผลิตด้วยเม็ดพลาสติกโพลีเอททีลีน ที่มีความหนาแน่นต่ำ ด้วยกระบวนการความดันต่ำ จึงทำให้ได้เม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพสูงสามารถยืดตัวได้มาก อีกทั้งยังทนทานต่อแรงเสียดทานสูงด้วย

ทั้งหมดนี้ คือ เรื่องราวและสาระที่น่ารู้เกี่ยวกับแผ่นพลาสติก PVC พลาสติกชนิดนี้บอกได้เลยว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่น แข็งแรง ทนทาน โดยเฉพาะทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแผ่นพีวีซีใส ถึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

เพชรแฟนซี สีสวยงาม เกิดขึ้นได้อย่างไร

เพชร คือ อัญมณีที่มีค่าราคาสูงและนิยมนำมาเจียระไน ยิ่งหากได้ช่างฝีมือดี เพชรที่เจียระไนออกมาก็จะสวยงาม โดดเด่น เล่นกับแสงไฟได้ดี วิววับงามตาหรือไม่มีรอยตำหนิใดๆ เพชรเป็นเครื่องประดับที่มีราคาสูง อย่างเช่น แหวนเพชร นาฬิกาเพชร สร้อยเพชรหรือสร้อยข้อมือเพชร เป็นต้น หลายท่านก็พอจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเพชรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ก็คือ เพชรที่มีสีขาวใส สะอาด และบริสุทธิ์ ปราศจากริ้วรอยใดๆ และเจียระไนได้สัด ส่วนสมบูรณ์แบบ แต่รู้หรือไม่ว่านอกจากเพชรสีขาวแล้วยังมีเพชรสีสันต่างๆ อีกมากมายหรือที่เรียกว่า “เพชรแฟนซี” นั่นเอง

แฟนซีหรือเพชรสี มีด้วยกันหลายสีสัน ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงิน สีน้ำตาล สีชมพู สีส้ม สีฟ้า สีเขียว เป็นต้น เพชรสีหรือเพชรแฟนซีนั้นเกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรรมชาติและไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆ นานๆ จะมีโอกาสได้พบเจอเพชรสีสักครั้ง เพชรแฟนซีจึงเป็นเพชรที่หายากมากและมีความแปลกประหลาด ที่ไม่ว่าใครก็อยากเป็นเจ้าของ ที่สำคัญคือเป็นเพชรที่มีราคาสูงมากกว่าเพชรสีขาวทั่วไป

เพชรแฟนซีเกิดขึ้นจากอะไร

สีสันที่สวยงามของเพชร เกิดจากอนุภาคของมลทินหรือเรียกว่าสิ่งปนเปื้อน บางครั้งอาจเกิดจากความผิดปกติทางโครงสร้างการเรียงตัวของผลึก จึงทำให้มีผลต่อการดูดซึมแสงผลึกของเพชร ส่วนเพชรสีขาว คือ เพชรที่ปราศจากสิ่งปนเปื้อนใดๆ จึงกลายเป็นเพชรไร้สี ปรากฏการณ์เพชรแฟนซีนั้นจะขึ้นอยู่กับสิ่งปนเปื้อนในเนื้อเพชร ยกตัวอย่าง เช่น เพชรที่มีสีเหลืองอมสีเขียว สีส้ม และสีน้ำตาลนี้ เกิดขึ้นจากกลุ่มอะตอมของไนโตรเจนที่มีการปะปนอยู่ในเพชร ส่วนเพชรที่ไม่มีอะตอมไนโตรเจนปะปนอาจมีสีชมพู สีเขียว สีแดง สีน้ำเงิน และสีเหลืองเข้ม เป็นต้น แบบนี้นี่เองที่ทำให้เพชรมีสีสันที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป และนั่นจึงถูกเรียกว่า “เพชรแฟนซี”

เพชร คือ สิ่งที่มีค่าเป็นอัญมณีที่ขึ้นชื่อว่ามีความแข็งมากที่สุด เมื่อเทียบกับแร่ธาตุอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นสิ่งที่สามารถพบเจอได้ยาก จึงทำให้เพชรมีราคาที่สูง หลายคนปรารถนาที่จะครอบครอง โดยเฉพาะเพชรแฟนซี อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่กำลังมองหาเพชร หรือเครื่องประดับเพชร สำหรับตกแต่ง ตั้งโชว์ หรือเก็บเป็นที่ระลึกต่างๆ ข้อควรแนะนำคือจะต้องเลือกแหล่งจำหน่ายเพชรหรือร้านค้าขายเพชรที่มีความน่าเชื่อถือ โดยเพชรจะต้องมีใบเซอร์เสมอ เพื่อทำให้มั่นใจในเรื่องของคุณภาพความสวยงามและเป็นเพชรที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ไม่ใช่เพชรเทียมหรือเพชรสังเคราะห์ที่ผลิตขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ อย่างที่บอกว่าเพชร คือ อัญมณีที่มีราคาสูง ถ้าหากไม่เลือกแหล่งจำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ อาจทำให้ต้องมานั่งเสียใจภายหลัง

วิธีการป้องกันไฟไหม้โรงงาน ที่ควรรู้ก่อนเริ่มเช่า

การเช่าโรงงานหรือโกดังสำหรับเก็บสินค้า มีขั้นตอนหลายอย่างที่ควรทำก่อนที่จะตัดสินใจเช่า ซึ่งผู้ที่จะเช่าควรดูรายละเอียดเหล่านี้ให้ดี จะได้ไม่เสียเปรียบผู้ให้เช่าด้วย และเมื่อตกลงกันได้แล้วจนเริ่มทำธุรกิจ สิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนหวาดกลัวกันก็คือ การเกิดอัคคีภัยหรือไฟไหมโรงงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุด และเกิดขึ้นบ่อยด้วย

และถ้าเกิดเหตุการ โรงงานให้เช่าระยอง ที่เราเช่าไหม้ขึ้นมาจริง ความเสียหายจะตามมาอีกหลายอย่าง ดังนั้นการหาทางป้องกันเอาไว้ก่อนเป็นเรื่องสำคัญ เราจะมาดูกันว่า ขั้นตอนในการป้องกันไฟไหม้นั้นมีอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้กับโรงงานของเรา

แนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้โรงงาน

1.การจัดระเบียบในโรงงาน

อันดับแรกคือการจัดระเบียบโรงงานให้เรียบร้อย โดยควรมีการแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน ของสิ่งไหนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ เช่น สายไฟที่เกะกะ หรือที่กีดขวางทางเดิน ควรดำนเนินการจัดเก็บให้เป็นที่เป็นทาง เพราะสายไฟในโรงงาน เป็นสาเหตุต้นๆ ที่ทำให้เกิดไฟไหม้ เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร

2.เตรียมแผนป้องกัน

การวางแผนไว้ก่อน จะช่วยป้องกันความเสียหายให้น้อยลง จากน้อยลงกลายเป็นไม่เกิดขึ้นเลย วิธีการวางแผนคือการประเมินบริเวณโรงงานทั้งหมด ว่ามีจุดไหนบ้างที่เป็นจุดเสี่ยงมากที่สุด โดยเรียงลำดับตามความเสี่ยง เพื่อที่จะได้เตรียมอุปกรณ์สำหรับการดับเพลิงเอาไว้ให้เหมาะสม หากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นมา จะได้แก้ไขได้ทัน โดยไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่าเดิม

3.จัดเตรียมอุปกรณ์

เมื่อได้แผนการที่ชัดเจนว่ามีจุดไหนที่เสี่ยงบ้างแล้ว ต่อไปก็คือการหาอุปกรณ์สำหรับป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นถังดับเพลิง หรือสายดับเพลิงที่จะติดตั้งเอาไว้ยังจุดเสี่ยงนั้นๆ หรือที่ขาดไมได้อีกเช่นกันก็คือ ระบบหัวฉฉีดน้ำอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ โดยติดเอาไว้ยังส่วนเพดานของ โรงงานให้เช่าระยอง และเปิดให้ทำงานโดยอัตโนมัติ

4.การตรวจเช็คความเรียบร้อยในโรงงาน

แม้ว่าจะมีการเตรียมการที่ดีมาแล้วก็ตาม แต่การหมั่นตรวจเช็คก็เป็นการเตรียมพร้อมอีกอย่างหนึ่ง เพราะบางครั้งสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ ก็มาจากเหตุที่เราไม่คาดคิดได้ เช่น เกิดจากสัตว์ หรือเกิดจากอุบัติเหตุอย่างอื่น ดังนั้นการหมั่นตรวจเช็คยังจุดต่างๆ จะเป็นตัวช่วยป้องกันได้อีกระดับหนึ่ง หากพบว่าเกิดความเสียหาย แต่ยังไม่เกิดเพลิงไหม้ ก็จะได้แก้ไขได้ทันที

5.ข้อปฏิบัติของพนักงาน

การให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ ก็เป็นตัวช่วยป้องกันได้เช่นกัน เช่น การสูบบุหรี่ในโรงงาน คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ดังนั้นควรมีการจัดสถานที่สำหรับสูบโดยเฉพาะเอาไว้ จะได้ไม่เสี่ยงเกิดอันตรายเหล่านี้

6.การทำประกัน

เพื่อความปลอดภัยของโรงงาน การทำประกันจะเป็นตัวช่วยคคุ้มครองความเสี่ยงได้ เพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ดังนั้นการทำประกันเอาไว้ก่อน จะช่วยให้อุ่นใจกว่า อย่างน้อยก็ยังมีตัวช่วยได้ในยามวิกฤติ

ดังนั้นหากผู้ประกอบการท่านใดที่เป็นเจ้าของ โรงงานให้เช่าระยอง หากโรงงานของเรายังไม่มีมาตรการป้องกันที่ดี ควรจะเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้เลย ยิ่งทำเร็วเท่าไหร่ ก็จะเป็นการเพิ่มความอุ่นใจให้เท่านั้น และมาตรการต่างๆ ก็ควรทำให้ต่อเนื่องอย่างเคร่งครัดด้วย

อัพเดทโช้คอัพกระบะสายลุย

สำหรับผู้ที่กำลังมองหา โช๊คอัพ มาใส่ให้ลูกรักกันอยู่ ในวันนี้เราจะพาไปร่วมศึกษาดู โช้คกระบะสายลุย ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดสำหรับลูก ๆ รักสายโหดกันทั้งหลาย ในปัจจุบันเชื่อว่าในหลาย ๆ ท่าน คงกังวลต่อการตัดสินใจในการมองหาโช้คอัพที่จะเข้ากับรถที่รักของเรา ที่จะมาพร้อมทั้งประสิทธิภาพและความแกร่งดุโหด เมื่อทุกท่านพร้อมแล้ว ไปร่วมลุยศึกษาดูแล้วกันเลยครับ

โช๊คอัพ

1. โช้คอัพ Ozy Westcoast

โช้คอัพ Ozy Westcoast ระบบ Monotube ตัวกระบอกโช้ค 2 ชั้นพร้อมปลอกโลหะปกป้องแกนโช้ค เพิ่มความแข็งแกร่งพร้อมใช้งานในทุกๆสภาวะถนน กระบอกสูบขนาด 46 มม. พร้อมด้วยกระบอกโช้คขนาด 50 มม. บรรจุเปี่ยมไปด้วยน้ำมันโช้ค ซึ่งมากกว่าโช้คทั่วไปถึง 2 เท่า ซึ่งจะป้องกันอาการโช้ค ป้อแป้อ อีกทั้งช่วยให้โช้คอัพทำงานในอุณหภูมิที่ต่ำ สามารถตอบสนองได้รวดเร็วในทุกสภาวะการใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความมั่นใจในการควบคุมรถขณะเข้าโค้งหรือเบรก

มีการออกแบบที่แม่นยำและพิถีพิถัน แกนโช้คชุบแข็งปัดเงาขนาด 16 มม.พร้อมวาล์วควบคุมหลายระดับซึ่งผลิตมาจากโลหะผสมคุณภาพสูง พร้อมชุดไวตันซีล ป้องกันน้ำมันโช้ครั่ว ซึม ปกป้องฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมต่าง ฯ น้ำมันไฮครอลิคกึ่งสังเคราะห์ทนอุณหภูมิสูง ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน ช่วยลดแรงเสียดทานความร้อน ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการใช้งานหนักในสภาพทางที่เลวร้าย

บรรจุด้วยแก๊สไนโตรเจนแรงดันต่ำประมาณ 100 ปอนด์/ตารางนิ้ว เพื่อป้องกันมิให้เกิดการก่อตัวของฟองอากาศหรือโพรงอากาศในน้ำมัน อีกทั้งยังช่วยในการส่งน้ำมันมารออยู่ที่วาล์วตลอดเวลา (ไม่เกิดสภาวะขาดน้ำมัน)โครงสร้างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแกนยึดห่วงหูโช้คเชื่อมพอก 2 ชั้น กระบอกโช้คเชื่อมไขว้ ระยะชักยาว ให้ระยะยืดตัวที่มากกว่า ทำให้ล้อสัมผัสพื้นตลอดเวลา

2. โช้คอัพ ironman foam cell pro

โช้คอัพ ironman foam cell pro สุดยอดโช๊คอัพ Hi Performance แบรนด์ดังจากออสเตรเลีย สำหรับรถกระบะและPPV ด้วยคุณสมบัติ foam cell ที่สามารถระบายความร้อนได้ไวทั่วทั้งกระบอกและตัวกระบอกจุน้ำมันได้มากกว่ารุ่นปกติเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟิลลิ่งนุ่ม แน่น หนึบ อีกทั้งตัวกระบอกเป็นแบบปรับเกลียว สามารถยกสูงในระยะที่ต้องการได้ 

 ผลิตจากวัสดุที่หนากว่า การเชื่อมที่แข็งแกร่งกว่าในรุ่นปกติ อีกทั้งยังถูกออกแบบให้มีความจุน้ำมันมากกว่า3เท่า บวกกับ Body ของโช๊คอัพที่ใหญ่ ทำให้ โช้คอัพ ironman foam cell pro สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องยาวนานโดยไม่เกิดความร้อนสะสม

รู้แบบนี้ ก็ต้องจัดหามาทดสอบรถตัวเองกันสักหน่อยแล้ว ยังมีอีกหลาย ๆ ตัว ที่ประสิทธิภาพใกล้เคียงที่แนะนำในข้างต้นนี้ แต่ก็ต้องดูด้วยว่า ราคาคุ้มต่อคุณภาพที่ได้รับกันหรือไม่ และที่สำคัญก็คือ เรื่องความปลอดภัยก็ต้องยกให้เป็นเรื่องอันดับหนึ่งต่อเรื่องการใช้งานนะครับ และหากสนใจสั่งซื้อโช้คอัพรถยนต์ที่มีคุณภาพ และ ราคาสมเหตุสมผลก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ https://jekshockup.com 

บอกลาเมนูสลัดรสชาติเดิม ๆ ด้วย 5 Farmfactory Menu ที่คนรักสุขภาพห้ามพลาด

เคยไหม? ที่ต้องร้องยี้กับเมนูอาหารสุขภาพ เพราะรับประทานกี่ครั้งก็ไม่อร่อย สำหรับใครที่คิดแบบนี้อยากให้ลองเปิดใจอีกครั้งกับร้านอาหารเพื่อสุขภาพอย่าง Farmfactory หรือที่รู้จักกันดีในฐานะร้านสลัดระดับพรีเมียมที่จัดเต็มเมนูสลัดเพื่อสุขภาพมาพร้อมน้ำสลัดหลากหลายรสชาติถูกปากคนไทย ไหนจะเครื่องเคียงมากมาย รวมถึงเครื่องดื่มที่ดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจ โดยวันนี้เราขอแนะนำ 5 Farmfactory Menu โดนใจที่บอกเลยว่าคนรักสุขภาพห้ามพลาด

1. Guacamole Mole

เริ่มต้นเมนูแรกจาก Farmfactory Menu อย่าง Guacamole Mole สลัดจานโปรดของใครหลายคน และเป็นเมนูสลัดยอดนิยมของทางร้าน สำหรับเมนูนี้นอกจากจะมีจุดเด่นคือสีสันน่ารับประทานแล้ว ส่วนประกอบในจานยังอัดแน่นด้วยสารอาหารดี ๆ ต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น มะเขือเทศ อะโวคาโด อกไก่ และคอร์นชิพ โดยก่อนรับประทานอย่าลืมบีบมะนาวเล็กน้อย รับรองว่าจะได้รสชาติเปรี้ยวนิดแต่กลมกล่อมโดนใจ

2. Magic Bowl

เพิ่มความเผ็ดร้อนขึ้นอีกนิด โดยเมนูนี้แค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเมนูดี ๆ ที่รวบรวมความพิเศษเอาไว้ ภายในจานประกอบด้วย พริกหยวก อกไก่ อัลมอนด์สไลด์ หอมแดง มะกอกดำ ไฮไลต์ของจานคือควินัวรสชาติจัดจ้านที่ช่วยเสริมรสชาติให้กลมกล่อมยิ่งขึ้น ยิ่งเมื่อคลุกเคล้าด้วยน้ำสลัด Hollywood Italian ช่างยิ่งเข้ากัน ทำให้โดยรวมรสชาติค่อนข้างถูกปากคนไทยที่นิยมอาหารรสจัดเป็นทุนเดิม

3. Hot Tabasco

บอกลาสลัดรสชาติจืดชืดไปได้เลยเมื่อเจอเมนูนี้ จาก Farmfactory Menu โดย Hot Tabasco คือเมนูสลัดที่ฮอตสมชื่อ แค่หน้าตาและสีสันก็เรียกน้ำย่อยได้แล้ว สำหรับผักต่าง ๆ ที่เลือกใช้ออกแบบเมนูนี้ คือ แครนเบอร์รีอบแห้ง อะโวคาโด เติมโปรตีนด้วยแซลมอนรมควัน ยิ่งรับประทานคู่กับขนมปังกระเทียมหอม ๆ ยิ่งอร่อย

4. Deep Detox Cold Pressed Juice

ใช่ว่า Farmfactory จะมีแต่เมนูสลัดเสียเมื่อไหร่ เพราะทางร้านยังเตรียมเมนูสดชื่นมาเพื่อเอาใจคนรักสุขภาพ อย่างเมนูเครื่องดื่มสกัดเย็น Deep Detox อันเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ถูกใจสายรักสุขภาพเอามาก ๆ อีกทั้งยังเป็นเมนูขายดีประจำร้าน เพราะอัดแน่นด้วยส่วนผสมที่ต่อร่างกายอย่าง สับปะรด ขิง แอปเปิล ที่เมื่อผ่านขั้นตอนการสกัดเย็นแล้ว ยิ่งได้รสชาติแปลกใหม่ลงตัว

5. Super Slim Cold Pressed Juice

แค่ชื่อก็บอกแล้วว่าดื่มแล้วสวยสุขภาพดีสุด ๆ จัดเต็มด้วยส่วนผสมมากคุณค่าในแก้ว ไม่ว่าจะเป็น สับปะรด ที่ช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญไขมัน และขิงที่ช่วยขับลมในลำไส้ นอกจากนี้ยังมีใบมิ้นต์เป็นส่วนผสมที่ช่วยลดอาการท้องอืด โดยเมนูนี้นอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้วยังเติมเต็มความสดชื่นระหว่างวันได้อีกด้วย

สำหรับร้าน Farmfactory เป็นร้านสลัดระดับพรีเมียมที่ต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์เมนูสุขภาพอย่างสลัดผัก จากเดิมที่หลายคนติดภาพว่านี่คืออาหารเรียกน้ำย่อย ให้กลายเป็นอาหารจานหลักของคนไทยอันอัดแน่นด้วยสารอาหารดี ๆ เพราะฉะนั้นใครที่ต้องการเปิดประสบการณ์การรับประทานอาหารสุขภาพแบบใหม่ที่อร่อยและโดนใจ อย่าลืมเลือกสั่งความอร่อยจาก Farmfactory Menu ร้านสลัดคุณภาพที่จะช่วยเติมเต็มการรับประทานอาหารสุขภาพให้อร่อยถูกปาก จนต้องบอกลารสชาติแบบเดิม ๆ ไปได้เลย