วิธีการป้องกันไฟไหม้โรงงาน ที่ควรรู้ก่อนเริ่มเช่า

วิธีการป้องกันไฟไหม้โรงงาน ที่ควรรู้ก่อนเริ่มเช่า

การเช่าโรงงานหรือโกดังสำหรับเก็บสินค้า มีขั้นตอนหลายอย่างที่ควรทำก่อนที่จะตัดสินใจเช่า ซึ่งผู้ที่จะเช่าควรดูรายละเอียดเหล่านี้ให้ดี จะได้ไม่เสียเปรียบผู้ให้เช่าด้วย และเมื่อตกลงกันได้แล้วจนเริ่มทำธุรกิจ สิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนหวาดกลัวกันก็คือ การเกิดอัคคีภัยหรือไฟไหมโรงงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุด และเกิดขึ้นบ่อยด้วย

และถ้าเกิดเหตุการ โรงงานให้เช่าระยอง ที่เราเช่าไหม้ขึ้นมาจริง ความเสียหายจะตามมาอีกหลายอย่าง ดังนั้นการหาทางป้องกันเอาไว้ก่อนเป็นเรื่องสำคัญ เราจะมาดูกันว่า ขั้นตอนในการป้องกันไฟไหม้นั้นมีอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้กับโรงงานของเรา

แนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้โรงงาน

1.การจัดระเบียบในโรงงาน

อันดับแรกคือการจัดระเบียบโรงงานให้เรียบร้อย โดยควรมีการแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน ของสิ่งไหนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ เช่น สายไฟที่เกะกะ หรือที่กีดขวางทางเดิน ควรดำนเนินการจัดเก็บให้เป็นที่เป็นทาง เพราะสายไฟในโรงงาน เป็นสาเหตุต้นๆ ที่ทำให้เกิดไฟไหม้ เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร

2.เตรียมแผนป้องกัน

การวางแผนไว้ก่อน จะช่วยป้องกันความเสียหายให้น้อยลง จากน้อยลงกลายเป็นไม่เกิดขึ้นเลย วิธีการวางแผนคือการประเมินบริเวณโรงงานทั้งหมด ว่ามีจุดไหนบ้างที่เป็นจุดเสี่ยงมากที่สุด โดยเรียงลำดับตามความเสี่ยง เพื่อที่จะได้เตรียมอุปกรณ์สำหรับการดับเพลิงเอาไว้ให้เหมาะสม หากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นมา จะได้แก้ไขได้ทัน โดยไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่าเดิม

3.จัดเตรียมอุปกรณ์

เมื่อได้แผนการที่ชัดเจนว่ามีจุดไหนที่เสี่ยงบ้างแล้ว ต่อไปก็คือการหาอุปกรณ์สำหรับป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นถังดับเพลิง หรือสายดับเพลิงที่จะติดตั้งเอาไว้ยังจุดเสี่ยงนั้นๆ หรือที่ขาดไมได้อีกเช่นกันก็คือ ระบบหัวฉฉีดน้ำอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ โดยติดเอาไว้ยังส่วนเพดานของ โรงงานให้เช่าระยอง และเปิดให้ทำงานโดยอัตโนมัติ

4.การตรวจเช็คความเรียบร้อยในโรงงาน

แม้ว่าจะมีการเตรียมการที่ดีมาแล้วก็ตาม แต่การหมั่นตรวจเช็คก็เป็นการเตรียมพร้อมอีกอย่างหนึ่ง เพราะบางครั้งสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ ก็มาจากเหตุที่เราไม่คาดคิดได้ เช่น เกิดจากสัตว์ หรือเกิดจากอุบัติเหตุอย่างอื่น ดังนั้นการหมั่นตรวจเช็คยังจุดต่างๆ จะเป็นตัวช่วยป้องกันได้อีกระดับหนึ่ง หากพบว่าเกิดความเสียหาย แต่ยังไม่เกิดเพลิงไหม้ ก็จะได้แก้ไขได้ทันที

5.ข้อปฏิบัติของพนักงาน

การให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ ก็เป็นตัวช่วยป้องกันได้เช่นกัน เช่น การสูบบุหรี่ในโรงงาน คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ดังนั้นควรมีการจัดสถานที่สำหรับสูบโดยเฉพาะเอาไว้ จะได้ไม่เสี่ยงเกิดอันตรายเหล่านี้

6.การทำประกัน

เพื่อความปลอดภัยของโรงงาน การทำประกันจะเป็นตัวช่วยคคุ้มครองความเสี่ยงได้ เพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ดังนั้นการทำประกันเอาไว้ก่อน จะช่วยให้อุ่นใจกว่า อย่างน้อยก็ยังมีตัวช่วยได้ในยามวิกฤติ

ดังนั้นหากผู้ประกอบการท่านใดที่เป็นเจ้าของ โรงงานให้เช่าระยอง หากโรงงานของเรายังไม่มีมาตรการป้องกันที่ดี ควรจะเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้เลย ยิ่งทำเร็วเท่าไหร่ ก็จะเป็นการเพิ่มความอุ่นใจให้เท่านั้น และมาตรการต่างๆ ก็ควรทำให้ต่อเนื่องอย่างเคร่งครัดด้วย